ANASAYFASANATSanat Akımları

19. Yüzyıl Sanat Akımları

Paylaş

19. yüzyıl sanat akımları, günümüzde dahi popülerliğini koruyan sanat eserleri ile hafızalardan silinmemiştir. 1800’lü yıllarda ortaya çıkan ya da etkinliğini bu yıllarda sürdüren sanat akımlarına tam liste olarak bu yazımızda yer vereceğiz. Haydi başlayalım;

Neoklasizm

Barok ve Rokoko akımlarına karşı olarak ortaya çıkan neoklasizm sanat akımı, eski Yunan ve Roma tarzlarını yeniden canlandırmıştır. Aşırı süslemeciliğe karşı olan bu sanat akımı, sade ve keskin çizgilerden oluşan eserler verir. Perspektif ve derinlik aramadan resimler ortaya koyar. Neoklasizm aynı zamanda mimaride de büyük yenilikler doğurmuştur. Mimaride anıtsal yapılar, düz çizgiler ve klasik sütunlar kullanılmıştır.

Romantizm (Coşumculuk)

Romantizm, klasizm akımındaki akıl ilkelerine karşıt olarak duyguların, coşkuların yansıtıldığı bir sanat akımıdır. Katı kuralları yıkarak bir isyan niteliği taşır. Romantizm sanat akımı hem resim sanatında hem de edebiyatta büyük yankı uyandırmıştır. Bu sanat akımı ve özellikleri hakkında detaylı bilgiye “Romantizm Sanat Akımı” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Realizm (Gerçekçilik)

Realizm sanat akımı, romantizm ve klasizm akımlarına tepki olarak 19. yüzyılın ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Gerçekçilik akımı, sanatı ve edebiyatı yapaylıktan kurtarmayı, gerçekliği ön plana çıkarmayı amaçlamıştır. Günlük hayatın içinden hikayeleri konu edinen gerçekçilik sanat akımı, edebiyat alanında da etkisini göstermiştir. Gerçekçilik akımı ve özelliklerine dair detaylı bilgi almak isterseniz “Realizm Sanat Akımı ve Realist Sanatçılar” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Empresyonizm (İzlenimcilik)

İzlenimcilik sanat akımı da 19. yüzyıl sanat akımları arasında öne çıkan akımlardan biridir.  Birçok sanatçıyı etkisi altına alan bu sanat akımında sanatçılar, doğada gözlemlediklerini dolaysız olarak eserlerine yansıtmayı amaçlar. İzlenimcilik akımının doğmasında Claude Monet ve Edouard Manet’in katkıları büyüktür. Empresyonizm sanat akımı ve özelliklerine dair detaylı bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Neo Empresyonizm

19. yüzyılın sonlarında Félix Fénéon tarafından ortaya atılmış bir sanat akımıdır. Yeni izlenimcilik olarak da bilinen bu sanat akımında pointilist tekniklerin kullanımı ile izlenimcilik eserleri şekil olarak daha net bir hal almıştır. Yeni izlenimcilik akımı böylece noktacılık akımının da doğmasında önemli bir yere sahip olmuştur. 

Post Empresyonizm

Post Empresyonizm sanat akımı, 19. yüzyılın sonlarında İzlenimcilik akımına tepki olarak doğmuştur. Bu akımın öncüsü olan sanatçılar da izlenimci sanatçılardır. İzlenimci akımdan doğup bu akımı farklı bir boyuta taşımışlardır. Ard-İzlenimci sanatçılar,  izlenimcilik akımının bazı sınırlamalarını aşarak resimlerine kendi kişiselliklerini katmak istemişlerdir.

Sembolizm (Simgecilik)

Sembolizm, Realizm akımını reddeden bir sanat akımıdır. Sanattaki sembolizm,  Fransa ve Belçika’da natüralizme ve Parnasse akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.  Sembolizm Türk Edebiyatında Servet-i Fünun döneminde görülür. Ahmet Haşim bu akımın en büyük temsilcilerindendir. Sembolist sanatçılar, dönemin maddeciliğine karşı çıkmış, realizmin görmezden geldiği hayal gücünü ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

Fovizm (Yırtıcılık)

Fovizm sanat akımı, 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa’da ortaya çıkmıştır. En belirgin özelliği, çiğ ve bağıran renklerin doğrudan tuvale yansıtılmasıdır. 19. yüzyılda başlayan bu sanat akımı, 20. yüzyıla da damgasını vurmuştur. Fovist sanatçılar, tuval üzerinde doğrudan renk kullanımları, bozuk perspektifleri ile yaşadıkları dönemde ilgi çekmiştir.

 

Paylaş

Yazar

(Visited 2.907 times, 2 visits today)

Ipek Can

Sanat, sonsuz bir zenginliğe sahip. Sanat dalları, köklerinden yükselen ağaçların oluşturduğu bir orman gibi. Her bir sanat dalı kendi içinde çok sayıda parçalara ayrılıyor. Bu düşünceyle yola çıktığım sanat ormanı serüvenimde kendi merak ettiklerimi araştırıp yazarken sizlerle de paylaşacağım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir