ANASAYFANEDİR?

Sanat Akımı Nedir?

Paylaş

Sanat akımı, ortak bir sanat görüşüyle bütünleşen sanatçıların oluşturduğu ve sanatın farklı alanlarında etkili olan soyut fikirlerin genel tanımıdır. Bu soyut düşünceler sanat ile birlikte bir yaratma sürecine girer ve eserler ortaya konulur. Sanat akımları geçmişten günümüze sürekli olarak yenilenmiş ve genellikle de kendinden önceki akıma tepki olarak doğmuştur. Aynı zamanda birbirinden esinlenen sanat akımları, kültürel, sosyal, siyasal birçok konuyu işleyerek dönemin yaşanmışlıklarına ışık tutmuştur.

Sanat Akımları Hangi Alanda Etkili Olmuştur?

Sanat, çok genel bir kavramdır. Sanatın içinde edebiyat, resim, müzik, heykel, mimarlık, tiyatro, grafik tasarım gibi alanlar başta olmak üzere görselliği ya da ifade ediliş şekliyle insanda hayranlık bırakan yaratıcı içerikler vardır. Sanat akımlarının en çok etkili olduğu alanlar; resim, heykel ve edebiyat olmaktadır. Müzik ve mimari eserlerde de sanat akımlarının etkileri oldukça hissedilir.

En Bilinen Sanat Akımları

Rönesans

Kelime anlamı yeniden doğuştur. Avrupa’da orta çağ sonrası kültürel, siyasi, mimari, sanatsal birçok alanda yenilenme ile kendini gösteren bir dönemi ifade eder. Bu yenilenme dönemi 14. ve 17. yüzyıl aralığını kapsar. Bu dönemde hümanizm etkisiyle insan merkezli yaklaşım etkili olmuştur.

Klasizm

Antik Yunan ve Roma sanatlarını esas alan Klasizm akımı, özellikleri, eserleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Romantizm

Klasizme tepki olarak ortaya çıkan Romantizm akımı ve sanatçıları hakkında detaylı bilgiyi “bu yazımızda” bulabilirsiniz.

Realizm (Gerçeklik)

Romantizm ve klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Realizm akımı özelliklerini ve akımın temsilcilerini “bu yazımızda” bulabilirsiniz. 

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan sürrealizm akımı hakkında detaylı bilgiyi “bu yazımızda” bulabilirsiniz.

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Resim sanatına büyük yenilikler getiren ve etkileri günümüze kadar ulaşan izlenimcilik sanat akımı hakkında detaylı bilgiyi “bu yazımızda” bulabilirsiniz.

Kübizm

Estetik anlayışında devrim yaratan Kübizm sanat akımı ve temsilcileriyle ilgili bilgileri “bu yazımızda” bulabilirsiniz.

Sezgicilik Akımı

Felsefi bilgilerin kaynağının sezgi olduğunu esas alan sezgicilik akımı ile ilgili merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz.

 

19. Yüzyıl Sanat Akımları yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm sanat akımlarına ve özelliklerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Paylaş

Yazar

(Visited 2.086 times, 1 visits today)

Ipek Can

Sanat, sonsuz bir zenginliğe sahip. Sanat dalları, köklerinden yükselen ağaçların oluşturduğu bir orman gibi. Her bir sanat dalı kendi içinde çok sayıda parçalara ayrılıyor. Bu düşünceyle yola çıktığım sanat ormanı serüvenimde kendi merak ettiklerimi araştırıp yazarken sizlerle de paylaşacağım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir