ANASAYFASANATSanat Akımları

Konstrüktivizm (İnşacılık) Akımı

Paylaş

Konstrüktivizm (inşacılık) akımı, 1914’te Rusya’da ortaya çıkmış, özellikle resim, heykel ve mimari alanlarda etkili olmuştur. Konstrüktivizm eserlerinde geometrik komposizyonlar öne çıkmıştır. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler alanında toplumsal ve siyasal ilişkilere yaklaşımda etkili olmuştur. Uluslararası alandaki etkilerini anlatmadan önce bu akımın özelliklerini, önemli temsilcilerini ve sanat eserlerini inceleyelim;

Konstrüktivizm Akımı Özellikleri

  • Yeni makine çağından ve endüstriyellikten ilham almıştır. 
  • Soyut, geometrik anlatımlar ile eserler ortaya koymuştur.
  • Pablo Picasso’nun kübist eserlerinden esinlenmiştir.
  • Modern sanayi bakış açısına sahiptir.
  • Sanat ile toplumu bütünleştirme çabasındadır.
  • Modacılık alanında da etkili olmuştur.

Konstrüktivizm Akımının Temsilcileri

Vladimir Tatlin  (1885-1953)

Sovyet mimar, heykelci ve kuramcı olan Vladimir Tatlin’in önderliğinde ortaya çıkan Konstrüktivizm akımı, endüstriyel malzeme ve tekniklerini yücelten bir anlatım biçimine sahiptir. 

Alexander Rodchenko (1891-1977)

konstrüktivizm alexander rodchenko
Alexander Rodchenko – Kırmızının Zaferi

Konstrüktivizm akımının önemli öncülerinden biri olan Alexander Rodchenko, sanatın farklı alanlarında bu akıma ait özellikleri eserlerine yansıtmıştır.

El Lissitzky (1890-1941)

proun
El Lissitzky – Proun

Yapıtlarının çoğunda siyasi mesajlara yer veren El Lissitzky, soyut ve teorik çalışmalarıyla bu akımda etkili bir yere sahiptir.

Diğer temsilciler:

  • Naum Gabo (1890-1977)
  • Lyubov Popova (1889-1924)
  •  Willi Baumeister (1889-1955)
  • Joaquin Torros Garcia (1874-1949)
  • Camille Gaeser (1892-1980)

Mimaride Konstrüktivizm Akımı

Konstrüktivizm akımı, mimari çizimlerde etkili olsa da tasarımdan öteye gitmemiştir. Bu akıma ait uygulanmış mimari örnek bulunmamaktadır. Ancak Pravda gazetesinin yönetim merkezi olarak tasarlanan yapı başta olmak üzere, birçok konstrüktvist tasarım, Modern Mimarlık‘ın gelişimine katkı sağlamıştır.

Resim ve Heykelde Konstrüktivizm Akımı

Konstrüktivizm akımının etkisinin en çok hissedildiği alanlar, resim ve heykel olmuştur.  Antoine PevsnerNaum GaboKazimir MaleviçLászló Moholy-Nagy gibi sanatçıların eserlerinde bu akıma ait dokunuşlara rastlanmaktadır. 

Akıma ait bazı önemli eserler:

 

Konstrüktivizm ve Uluslararası İlişkiler

İnşacılık, toplumsal fenomenlerin nasıl oluştuğuyla ilgilenen bir akımdır. Bireylerin geçmişte kendilerinden önce oluşan dünyaya uymalarını değil şu anki dünyada aktif ve dinamik olarak var olmalarını, bu şekilde katkıda bulunmalarını esas alır. Soğuk savaşın sonlarından itibaren etkinliğini ortaya koyan konstrüktivizm akımı, sabitlenmiş gibi görünen siyasal aktörleri ya da objektif çıkarları ya da kimlikleri incelerken, ana akım teorisyenlerin peşinden gitmek yerine, bu çıkarların ve fikirlerin verili bir bağlamda hüküm süren gelenekler, değerler ve duyarlılıklar tarafından biçimlendiğini ileri sürdü.

 

Diğer sanat akımları ile ilgili hazırladığımız yazıları okumak için tıklayın.

Paylaş

Yazar

(Visited 1.843 times, 12 visits today)

Ipek Can

Sanat, sonsuz bir zenginliğe sahip. Sanat dalları, köklerinden yükselen ağaçların oluşturduğu bir orman gibi. Her bir sanat dalı kendi içinde çok sayıda parçalara ayrılıyor. Bu düşünceyle yola çıktığım sanat ormanı serüvenimde kendi merak ettiklerimi araştırıp yazarken sizlerle de paylaşacağım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir