SANATSanat Akımları

Klasizm Sanat Akımı – Kuralcılık

Paylaş

Klasizm sanat akımı, 16. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Antik Yunan ve Roma sanatını esas almıştır. 1660 ekolü ve kuralcılık olarak da bilinir. Rönesans döneminde yaşamış İtalyan sanatçılar; Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti ve Raffaello bu akımın önemli öncüleridir.

Klasizm 17. yüzyılda Fransa’da etkisini göstermeye başlamış ve edebiyata yansımıştır. Montaigne, La Fontaine edebiyat alanındaki önemli temsilcilerindendir. Descartes’in “düşünüyorum öyleyse varım” felsefesi ile hayat bulmuş bir akımdır. Aklın kaleme dökülmesi ile duygular ikinci plana atılmıştır.

Klasizm Akımının Özellikleri

Kuralcılığı ile bilinen Klasizmde resimler gerçeğe yakın standartlarda oluşturulur. Kompozisyon, perspektif, ışık, gölge gibi detayların belirli kurallara bağlı kalarak resme işlendiğini görüyoruz. Tiyatro ve romanlarda ise üç birlik kuralı (olay-yer-zaman) hakimdir. Konunun ne olduğundan ziyade nasıl işlendiği önem taşımaktadır.

Klasizm sanat akımı “sanat, sanat içindir” anlayışını benimsemiştir. Her sanat dalı, kendi kuralları çerçevesinde ele alınmıştır. Kuralların en yoğun olduğu edebiyatta, Klasizmin etkisi büyük oranda hissedilmiştir. Tiyatro metinlerinde kendini gösteren bu sanat akımı bize önemli eserler kazandırmıştır.

Claude Lorrain, Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba, 1648
Claude Lorrain, Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba, 1648

Klasisizm dönemi eserlerinde çıplaklığın da sanata yansıtıldığını görüyoruz. Juan Joaquin Agrasot’un Genç Bakhus eserinde olduğu gibi birçok eserde çıplaklık öne çıkmaktadır. Klasik sanatçılara ait bir diğer özellik  ise Antik Yunanı yeniden yaşatma arzusu ile eserlerini yaratmalarıdır. Özellikle resim sanatında Antik Yunan ve Roma etkisini yoğun olarak hissetmek mümkündür. Şimdi bu dönemin önemli sanatçılarından bahsedelim.

Klasik Dönem Ressamları

 • Juan Joaquin Agrasot
 • Claude Lorrain
 • William Adolphe Bouguereau
 • Giovanni Boldini
 • Nicolas Poussin
 • Jacques-Louis David
 • Jean Auguste Dominique Ingres
 • Lawrence Alma Tadema
 • Eugene de Blaas
 • Francois Leon Benouville
 • Leon Belly
 • Friedrich von Amerling

Klasisizm Edebiyat Sanatçıları ve Eserleri

 • Montaigne: Denemeler
 • La Fontaine: Fabl
 • Racine: Andromague, Davacılar, Britanicus, İphigenie, Phedre
 • Corneille: Medea, Gülünç Aldanış, Horace, Atilla, Cinna, Surena
 • Moliere: Cimri, Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası
 • Boileau: Eleştiri
 • Jacques-Bénigne Bossuet: Kitab-ı Mukaddesten Çıkarılmış Politika, Hitabet
 • La Bruyere: Karakterler
 • Bossuet: Hitabet
 • Descartes: Yöntem Üzerine Konuşma, Ruhun Tutkuları
 • Pascal: Düşünceler, Felsefenin İlkeleri, Ahlak Üzerine Mektuplar,

Türk Edebiyatında Klasizm

Türk Edebiyatında bu sanat akımının temsilcisi olarak bilinen sanatçılarımız, Şinası, Ahmet Tevfik Paşa ve Direktör Ali Bey’dir. Ancak Türk sanatçılar, bu akımın tüm özelliklerini benimsememişlerdir. Örneğin; “sanat, sanat içindir” anlayışından değil “sanat, toplum içindir” anlayışından yana olmuşlardır.

Türk Edebiyatında Klasizm, Şinasi’nin La Fontane’den ve Ahmet Tevfik Paşa’nın Moliere’den yaptığı çeviriler ile Tanzimat dönemine taşınmıştır.

Diğer sanat akımları ile ilgili yazılarımızı okumak isterseniz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Paylaş

Yazar

(Visited 7.929 times, 1 visits today)

Ipek Can

Sanat, sonsuz bir zenginliğe sahip. Sanat dalları, köklerinden yükselen ağaçların oluşturduğu bir orman gibi. Her bir sanat dalı kendi içinde çok sayıda parçalara ayrılıyor. Bu düşünceyle yola çıktığım sanat ormanı serüvenimde kendi merak ettiklerimi araştırıp yazarken sizlerle de paylaşacağım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir