SANATSanat Akımları

Puantilizm Sanat Akımı (Noktacılık)

Paylaş

Puantilizm yani noktacılık akımı 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Fransız yeni izlenimci ressamların çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Renklerin birbirine karışmadan, farkı noktalar halinde tuvale işlenmesiyle bir illüzyon oluşur. Beynimiz, birbirine yakın duran renk parçalarını bütünleştirir ve resim genelinde bütünleşmiş bir görsel algılarız.

Başarılı bir noktacılık eseri yaratmak için renk teorisine hakim olmak gerekir. Renklerin uyumu ve ayırt edilebilirliği oldukça önemlidir. Birbirine karışmış gibi görünen renk parçalarının anlamlı bir esere dönüşmesi buna bağlıdır.

Puantilizm kelimesi, bu sanat akımının ilk dönemlerinde alay eden eleştirmenler tarafından kullanılmıştır. Ancak günümüzde küçümseme anlamı içermemektedir.

Puantilizm Sanatçıları ve Eserleri

Puantilizm sanatçıları genellikle Fransız ressamlardan oluşur. Ancak zamanla bu akım farklı bölgelere yayılmış ve birçok ressama ilham kaynağı olmuştur. Noktacılık sanat akımının bilinen en önemli ressamlarından bahsedelim.

Georges Seurat

Puantilizm Sanat Akımı (Noktacılık)
Georges Seurat, The English Channel at Grandcamp (1885)

Georges Seurat, Fransız akademik resim geleneğine bağlı yeni izlenimci ve puantilist bir ressamdır. Resim anlayışını renklerin bölünmesine ve optik karışıma bağlayan yeni izlenimciliğin kurucuları arasındadır. Seurat, zıt renkleri noktalar halinde yan yana getirerek noktacılık akımını geliştirmiştir. Noktaların beynimizde birleşip anlamlı bir bütün oluşturacağına inanmış ve bunu kanıtlamıştır.

Paul Signac

Puantilizm Sanat Akımı (Noktacılık) Paul Signac
Paul Signac, San Tropez Limanı, 1901

Paul Signac, Fransız yeni izlenimci ressam ve noktacılık akımının kurucularındandır. Seurat ile birlikte puantilizm akımını geliştirmişlerdir. Seurat’ın ölümü ile Signac, neo emperyonistlerin lideri konumuna gelmiştir. 1900’den itibaren stilini değiştirmiş ve ufak renk noktaları yerine daha büyük karelerden oluşan mozaik resimlere yönelerek çok sayıda mozaik çalışmaya imza atmıştır.

Camille Pissarro

Puantilizm Camille Pissarro
Camille Pissarro, Avenue de l’Opera, Paris, 1898

Fransız izlenimci ressam Camille Pissarro, bu sanat akımındaki birçok ressamın aksine ışığın sudaki yansımalarından ziyade kuru mekanları resmetmiştir. Çalışmalarında renkler yerine yapı ve biçim üzerine yoğunlaşmıştır. Köy ve kırsal yaşamlar resimlerinin ana teması olmuştur. Zamanla kendisinin “romantik empresyonizm” adını verdiği tarzı terk etmiş ve noktalama tekniğine geçmiştir. Pissarro, bu tekniğe “bilimsel empresyonizm” adını vermiştir. Yaşamının son yıllarında ise saf izlenimciliğe geri döndü.

Diğer Puantilist Sanatçılar;

Vincent van Gogh

Henri-Edmond Cross

Jerry Wilkerson

Maximilien Luce

Charles Angrand

Henri Martin

Anna Boch

Jo Koster

Delree Dumont

Alfred William Finch

George Morren

Ve daha birçok sanatçı hayatının bir döneminde puantilist eserler yaratmıştır.

Paylaş

Yazar

(Visited 7.778 times, 1 visits today)

Ipek Can

Sanat, sonsuz bir zenginliğe sahip. Sanat dalları, köklerinden yükselen ağaçların oluşturduğu bir orman gibi. Her bir sanat dalı kendi içinde çok sayıda parçalara ayrılıyor. Bu düşünceyle yola çıktığım sanat ormanı serüvenimde kendi merak ettiklerimi araştırıp yazarken sizlerle de paylaşacağım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir